Huno Rätsep

Muu

Sissejuhatus strukturaallingvistikasse. Л. Н. Засорина, Введение в структурную лингвистику. Изд-во „Bысшая школа“. 1974. [Retsensioon.] – Keel ja Kirjandus 1975, nr 6, lk 375–377.

Keeleteaduse alged. XI klass (35 tundi). Seletuskiri. Programm. Kirjandus. Fakultatiivkursuste näidisprogrammid. Tallinn 1976, lk 9–20.

Eesti keele õpetamisest ja uurimisest Tartu Riiklikus Ülikoolis. – Kauni emakeele lätteil. Keele ja kirjanduse seminar väliseestlastele Tallinnas 26. juuni–3. juuli 1977. Tallinn 1978, lk 75–77.

Verbide kokku- ja lahkukirjutamine. VÕKi otsus 21.11.1979. Vabariikliku õigekeelsuskomisjoni otsused mai 1979 – august 1980. [Autori nimi märkimata.] Tallinn 1980, lk 4–7.

Verbide kokku- ja lahkukirjutamise reeglite muutmise ettepanek. [TRÜ kserograafpaljundus.] Tartu 1979.

Eesti keel ja kirjandus. [Koos K. Muruga.] – Tartu Riikliku Ülikooli erialad. Tallinn 1982, lk 83–90.

Saatesõna. – Kirjakeele teataja 1979–1983. [Kaanel ekslikult 1976.] Õigekeelsuskomisjoni otsused. Tallinn 1985, lk 3–8.

Verbide kokku- ja lahkukirjutamine. Kirjakeele teataja 1979–1983. [Kaanel ekslikult 1976.] Õigekeelsuskomisjoni otsused. Tallinn 1985, lk 39–44.

Johannes Aavik oma tuletistest. Kolm kirja. – Sõnaloo raamat. Tartu 2002, 260–264.

Sissejuhatuseks. – Müller, Georg. Jutluseraamat. Koostanud Külli Habicht, Valve-Liivi Kingisepp, Jaak Peebo, Külli Prillop. Eesti mõttelugu 78. Tartu 2007. 7–13.