Huno Rätsep

Ajaleheartiklid

Rohkem tähelepanu keelele. [Rubriigis „Kultuurielu päevaküsimusi“.] – Edasi 19. sept 1951, nr 221, lk 2.

Rohkem luuletõlkeid. [Rubriigis „Kultuurielu päevaküsimusi“.] – Edasi 16. märts 1951, nr 63, lk 2.

Keeltest ja nende õppimisest. – Säde 9. veebr 1966, nr 12, lk 6.

Matemaatika ja keeleteadus. [TRÜ-s tehtavat uurimistööd strukturaalse lingvistika alal kommenteerib H. Rätsep.] – Kodumaa 26. jaan 1966, nr 4, lk 2–3.

Strukturaalne lingvistika – uus keeleteaduse haru. Keel – küberneetiline seade, generatiivsete protsesside süsteem. On loomisel eesti keele generatiivne grammatika. [Osa artiklist „Semiootika, lingvistika, kirjandusteadus“ koos J. Lotmani ja J. Kaplinskiga.] Noorte Hääl 16. veebr 1967, nr 40, lk 2.

Paar lauseanalüüsi küsimust. – Nõukogude Õpetaja 5. dets 1970, nr 49, lk 4.

Ühhest rummalast prugist. Ka vanemaid eestikeelseid tekste tuleb raadios õigesti lugeda! – Sirp ja Vasar 18. dets 1970, nr 51, lk 6.

Keelerahva suvest tagasivaateliselt. [Paul Ariste ja Huno Rätsepaga vestelnud H. Toomsalu.] – Kodumaa 3. nov 1976, nr 44, lk 4.

Lingvistikaküsimused. [„Noorte Hääle“ lingvistikaalase õpilasviktoriini küsimused, allkiri puudub.] – Noorte Hääl 13. okt 1976, nr 241, lk 2.

Lingvistikas parim Mart Riikoja (kolmandat aastat järjest). [„Noorte Hääle“ lingvistikaalase õpilasviktoriini tulemustest.] – Noorte Hääl 15. dets 1976, nr 293, lk 2. [Autori nimi puudub.]

Kuidas meie emakeel rikastub. – Kodumaa 9. märts 1977, nr 10, lk 5–6.

175 aastat eesti keele õpetamist Tartu ülikoolis. – Edasi 24. sept. 1978, nr 221, lk 3.

Mõtteid õigekeelsuspoleemikast. – Edasi 25. nov 1978, nr 271, lk 2 ja 4.

Väitekirjad, vaitekirjad… (Ajaloolise tagasivaatega.) – Kodumaa 6. juuni 1979, nr 23, lk 4–5.

Vabameelne, ent mitte käremeelne. Keeleõpetuse ja keelekorralduse nõupidamiselt. – Edasi 21. nov 1979, nr 268, lk 5 ja 8.

Vabariiklikus õigekeelsuskomisjonis: verbivormide kokku- ja lahkukirjutamise uutest reeglitest. – Nõukogude Õpetaja 12. jaan 1980, nr 2, lk 4.

Tartu nime päritolust. – Edasi 30. mai 1980, nr 123, lk 4.

Eesti keele arengujooni. – Sirp ja Vasar 5. juuni 1981, nr 23, lk 6–7 ja 12.

Eesti keel Tartu ülikoolis. – Kodumaa 15. sept 1982, nr 37, lk 5.

Ees seisab 1986. a emakeeleolümpiaad. – Nõukogude Õpetaja 10. aug 1985, nr 32, lk 3.