Raamatud

Raamatud

Raamatud

Eesti keele ajalooline morfoloogia I. Õpivahend eesti filoloogia osakonna üliõpilastele. Tartu 1977. – TRÜ rotaprint. [Teine trükk 1982.]

Eesti keele grammatika probleeme. Töid eesti filoloogia alalt VIII. Tartu 1981. – TRÜ rotaprint.

Eesti keele ajalooline morfoloogia II. Õpivahend eesti filoloogia osakonna üliõpilastele. Tartu 1979. – TRÜ rotaprint.

Eesti keele lihtlausete tüübid. Eesti NSV TA Emakeele Seltsi Toimetised nr 12. Tallinn 1978.

Sõnaloo raamat. Ilmamaa. Tartu 2002.

 

Tõlgitud raamatud

E. Kolozsvári Grandpierre, Imeflööt. [Ungari keelest tõlkinud V. Hallap, P. Kokla, T. Kokla, K. Kont, H. Niit, P. Palmeos, A. Pervik, H. Rätsep.] Tallinn 1959, lk 298–378. [Teine trükk 1981. Kolmas trükk 2006.]

Géza Molnar, Márta. Romaan. Ungari keelest tõlkinud H. Rätsep, Tallinn 1964.

M. Ivič, Keeleteaduse põhisuunad. [Inglise keelest tõlkinud M. Erelt, M. Hint, J. Kaplinski, M. Remmel, H. Rätsep, E. Uuspõld, T.-R. Viitso, H. Õim.] Tartu 1969, lk 50–84. – TRÜ rotaprint.