Entsüklopeediaartiklid

Entsüklopeediaartiklid

Keeleteadus. Eesti keel. [Koos Paul Aristega.] – Eesti NSV Entsüklopeedia märksõnastik. Tallinn 1964.

adverbiaal, apositsioon, atribuut, deskriptiivsõna, É. Benveniste, L. Bloomfield, V. Brøndal, N. Chomsky, denotaat, designaat, deskriptiivne lingvistika. [Artiklid.] – Eesti Nõukogude Entsüklopeedia I. A–DYN. Tallinn 1968.

eitav kõne, etnolingvistika, Genfi koolkond, glotokronoloogia, grammatika, V. Hallap, Z. Harris. [Artiklid.] – Eesti Nõukogude Entsüklopeedia 2. E–HERM. Tallinn 1970.

Ch. Hockett, inkorporatsioon, inkorporeerivad keeled, interjektsioon, indoiraani laenud, kaassõna, keel, keeleteadus. [Artiklid.] – Eesti Nõukogude Entsüklopeedia 3. HERN–KIRU. Tallinn 1971.

konjunktsioon, koopula, käänamine, käändkond, kääne, lauselaiend, laiend, laineteooria, lause, lauseliikmed, lekseem. [Artiklid.] – Eesti Nõukogude Entsüklopeedia 4. KIRV–MAAO. Tallinn 1972.

modaalsus, märk, A. Martinet, negatsioon, neohumboltiaanlus, neolingvistika, noorgrammatikud, noomen, numeraal, objekt [Artiklid.] – Eesti Nõukogude Entsüklopeedia 5. MAAP–PAIR. Tallinn 1973.

polüseemia, pööramine, partikkel, predikaat, predikatiiv, pronoomen, rahvuskeel, rektsioon [Artiklid.] – Eesti Nõukogude Entsüklopeedia 6. PAIS–RUMO. Tallinn 1974.

F. de Saussure, subjekt, substantiiv, sõna, sõnaliigid, sõnavara, sõnaühend, Sapir-Whorfi hüpotees, süntagma, süntaks, tasand, V. Tauli, tehissõna, terminatiiv. [Artiklid.] – Eesti Nõukogude Entsüklopeedia 7. RUND–TING. Tallinn 1975.

Sotsiaalne murre, argoo, žargoon. – Kalender 1977. Tallinn 1976, lk 204–209.

translatiiv, N. S. Trubetzkoy tunnus, verb, verbaalnoomen, ühiskeel, üte. [Artiklid.] – Eesti Nõukogude Entsüklopeedia 8. TINK–YVER. Tallinn 1976.

J. Greenberg, keeleteadus. [Artiklid.] – Eesti Nõukogude Entsüklopeedia. Lisaköide. Tallinn 1977.

eesti keel. [Artikkel.] – ENEKE 1. A–H. Tallinn 1982.

J. Aavik, adstraat, adverbiaal, A. Alhoniemi, apositsioon, P. Ariste, argikeel, atribuut, É. Benveniste, L. Bloomfield, V. Brøndal. [Artiklid.] – ENE 1. Eesti Nõukogude Entsüklopeedia. A–CENT. Tallinn 1985.

N. Chomsky, deskriptiivne lingvistika, eesti keel, eitav kõne, ektsessiiv, etnolingvistika. [Artiklid.] – ENE 2. Eesti Nõukogude Entsüklopeedia. CERA–FILL. Tallinn 1987.