Juubilari õnnitleb üliõpilaste keelering (1987)

Juubilari õnnitleb üliõpilaste keelering (1987)

Juubilari õnnitleb üliõpilaste keelering (1987)