1983. aasta lennule viimast loengut pidamas (1983)

1983. aasta lennule viimast loengut pidamas (1983)

1983. aasta lennule viimast loengut pidamas (1983)